JAN WAKS – STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

„Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć” – słowa Adama Mickiewicza towarzyszyły  27 listopada gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Wyższej Szkole Menedżerskiej. W tym roku szkolnym to prestiżowe wyróżnienie otrzymał uczeń klasy 2B – Jan Waks. Stypendium przyznawane jest uczniom o szczególnych osiągnięciach, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a swój wolny czas poświęcają dla innych. Laureaci otrzymywali pamiątkowe dyplomy z rąk wicekurator pani Doroty Skrzypek.

Gratulujemy Jankowi i życzymy dalszych sukcesów oraz osiągania tak znakomitych wyników w kolejnych latach.