Konkurs z języka angielskiego "FOX"

Konkurs z języka angielskiego „FOX” odbędzie się we wtorek 4-go marca o godz. 8.00. Lista osób, które zgłosiły się do udziału oraz przydział sal wisi na tablicy przy pokoju nauczycielskim. Zapraszamy