Konsultacje dla maturzystów

Uczniowie, który chcą barć dział w konsultacjach muszą powiadomić o tym nauczyciela dzień wcześniej.