ŚWIATOWY   DZIEŃ   WODY  2022

Z  okazji   Światowego  Dnia  Wody  23 marca  2022  w naszej  szkole odbył  się  turniej wiedzy  o wodzie  ,,Błyszczę  przykładam  –  oszczędzam  wodę ”.  Drużyny  reprezentujące  poszczególne  pierwsze  i  drugie  klasy  miały  za zadanie  udzielić  jak   najwięcej  prawidłowych  odpowiedzi  na  pytania  związane  z  wodą .

Młodzież  z  dużym  zaangażowaniem  i entuzjazmem  zdobywała   punkty, udowadniając tym  samym,  że nie  jest  im obcy  temat   związany  z  tym  zagadnieniem.

Największą  wiedzą  wykazali  się  uczniowie  z  klasy 1D  zdobywając  I miejsce,  II miejsce – klasa  1E  i  2E ,  III miejsce – klasa  1B .

W tym dniu promowaliśmy wiedzę na temat  największego skarbu  jakim  jest  woda.  Teraz  już  nikt nie  ma wątpliwości, że  każdy z nas powinien  ją chronić, cenić , szanować  i we właściwy   sposób  wykorzystywać.

Organizatorzy  imprezy  p. M. Sabała  i p. J. Dziubich  bardzo dziękują  wszystkim  uczniom,  którzy  wzięli  aktywny  udział  w  tym  przedsięwzięciu.