Zaproszenie do udziału w konkursie czytelniczym z języka angielskiego „FOX”

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox” organizowanego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej.

Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter – co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych – zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs zostanie przeprowadzony 26 kwietnia 2022 roku

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika.

Informacja na temat obowiązujących lektur i sposobu ich zamawiania a także regulamin i szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej Głównego Organizatora Konkursu: FOX – Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego (bielsko.pl) oraz na stronie Stowarzyszenia:  Liczman – Stowarzyszenie Liczman w zakładce Konkurs Fox.

Udział w konkursie zgłaszamy bezpośrednio do p. Anny Guzowskiej poprzez dziennik Librus w terminie do 30 marca.