Konkurs Wiedzy o Marii Skłodowskiej – Curie

13 marca  2017 roku  odbył się  w naszej  szkole  Konkurs  Wiedzy  o Marii Skłodowskiej – Curie.  Drużyny  reprezentujące  poszczególne  klasy  z gimnazjum  i liceum miały  za zadanie  udzielić  jak   najwięcej  prawidłowych  odpowiedzi  na pytania związane  z  życiem  i  działalnością  naukową  noblistki.  Uczniowie  z  dużym  zaangażowaniem  i entuzjazmem  zdobywali  punkty, udowadniając tym  samym,  że  Maria  Skłodowska – Curie  to  wielka  uczona  i wybitna  Polka.  Największą  wiedzą   wykazali  się  uczniowie  z  klasy  1gB  i  2gA   zdobywając  I miejsce,   II miejsce – klasa  1gA  i 1C,  III miejsce – klasa  2gC i 3B.

Konkurs  przygotowała  i przeprowadziła  Maria  Sabała – nauczycielka  chemii.