Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W ubiegły czwartek tj. 19.11.2015 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas IgB i IIgB gimnazjum. Zajęcia poprowadził wyspecjalizowany ratownik medyczny z SPZZLO przy ul. Szajnochy 8. Celem warsztatów było oswojenie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Uczniowie mieli możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikiem medycznym, ale także wykonywania ćwiczeń z użyciem fantoma, defibrylatora AED, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-odechowej, zakładanie kołnierza ortopedycznego, wykorzystywania prostych materiałów opatrunkowych w sytuacjach koniecznych. Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Spotkanie przygotowali: Pan Daniel Piekarski i Pani Pielęgniarka Jadwiga Turkowska.